Opening academisch jaar

Omdat de opening van het academisch jaar niet echt hoopgevend, laat staan inspirerend, was (keynote werd gegeven door Matt Ridley, die als iemand die economische belangen heeft in de fossiele brandstoffen industrie met name kansen ziet in klimaat verandering en vindt dat sociale ongelijkheid is afgenomen omdat mensen in arme landen sneller rijk worden dan in rijke landen, dit alles geïllustreerd met foto’s van zijn vakanties naar o.a. wildparken; de press prize ging naar Hidde Boerema die een documentaire maakte met als boodschap ‘genetisch gemanipuleerd voedsel is goed’; van de dertig aanwezige hoogleraren waren er twee vrouw (positief puntje: meer dan de helft van de hoogleraren was er niet als protest tegen Matt Ridley); en onze voorzitter Louise Fresco kwam niet veel verder dan op allerlei verschillende manieren zeggen dat we optimistisch moeten blijven, niet in het minst omdat de WUR zo verschrikkelijk ‘excellent’ en ‘extraordinary’ is) heb ik zelf maar een paar goede voornemens opgeschreven waar ik denk ik het nieuwe academisch jaar 2017-18 fluitend mee doorkom, in willekeurige volgorde:
1. Activisten uitnodigen om hun eigen verhaal in de collegezaal te komen vertellen en in discussie te gaan met de studenten;
2. Vaker de trap nemen, ook naar boven;
3. Niet alles wat ik stom, belachelijk, verbijsterend of leuk vind voorlezen aan Michiel als ik weet dat hij het heel erg druk heeft;
4. Nog meer werk maken van de ‘engaged’ en ‘radical” elementen van mijn onderzoek dan ik al doe;
5. Iets meer dan vijf van de 80 namen van de namen van de studenten vóór aanvang van de cursus uit mijn hoofd leren zodat het écht lijkt alsof ik alle namen ken;
6. Geen overbodige etenswaren kopen in de kantine of kiosk. Alleen koffie en bij mooi weer een koud biertje op weg naar huis;
7. Blijven publiceren in het Spaans en in niet-geïndexeerde open access journals voor, door en over sociale bewegingen en sociaal protest;
8. Accepteren dat ik onrealistische tijdsplanningen maak want uiteindelijk gebeurt er dan toch wel meer dan wanneer ik dat niet doe;
9. Niet elke avond werken, maar het ook niet erg vinden als het soms moet;
10. Zorgen dat ik net zulke leuke docententeams heb om ‘mijn’ methoden vakken mee te draaien als de afgelopen paar jaar. Dan komt sowieso alles goed.